Samen kunnen we de groei van het aantal laaggeletterden tegengaan. Daarom roepen wij alle zorgprofessionals op om tijdens de Week van de Alfabetisering samen met ons in actie te komen voor een geletterd Nederland.

Lage gezondheidsvaardigheden
“Een derde van de patiënten die in het ziekenhuis komt, mist de vaardigheden om goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg,” zegt Adam de Jong, senior medewerker gezondheid Stichting Lezen & Schrijven. “Laaggeletterdheid speelt hierin een belangrijke rol. Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen, missen de vaardigheden om gezondheidsinformatie goed te verwerken. Met als gevolg dat zij vaker minder gezond zijn of zich minder gezond voelen dan niet-laaggeletterden.” 
 

FEITEN & CIJFERS

  • Laaggeletterden maken meer gebruik van huisartsen- en ziekenhuiszorg en minder gebruik van preventieve zorg en nazorg.
  • Laaggeletterden omschrijven hun gezondheidssituatie vier keer zo vaak als matig tot slecht als niet-laaggeletterden.
  • Laaggeletterdheid hangt samen met een 1,5 grotere kans op vroegtijdig overlijden.


Kom met jouw instelling in actie

  • Creëer een (pop-up) Taalhuis/Taalpunt.

  • Zet taalambassadeurs in als mystery guests om jullie toegankelijkheid voor laaggeletterden te testen.

  • Onderzoek of jullie communicatie van school toegankelijk is voor laaggeletterden. Zijn bijsluiters, informatie, nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen in eenvoudige taal geschreven? Is de website behapbaar? Ga tijdens de Week van de Alfabetisering aan de slag met het hertalen van de communicatie, zodat jullie communicatie iedereen bereikt. 

  • Verspreid de Herkenningswijzer Zorg onder colllega's.

  • Organiseer een workshop Herkennen & doorverwijzen voor medewerkers.

  • Bied leesboeken in eenvoudige taal aan voor patiënten.

  • Laat op sociale media weten wat jullie doen aan laaggeletterdheid en inspireer zo ook andere instellingen. 

De Week van de Alfabetisering vindt plaats van 9 t/m 15 september 2019. Meld jouw activiteit voor de zomer aan zodat we op tijd het nodige campagnemateriaal op kunnen sturen.

Heb je een vraag? Mail ons gerust! 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK