TaalHeldenprijzen

Met de TaalHeldenprijzen zetten we mensen in het zonnetje die zich bijzonder verdienstelijk inzetten voor een geletterd Nederland. H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden reikt elk jaar de landelijke TaalHeldenprijs uit aan een Taalcursist, Taalbegeleider en Bruggenbouwer. Voorafgaand aan de landelijke uitreiking, vindt de Provinciale prijsuitreiking plaats, waarbij in elke categorie vanuit elke provincie een genomineerde TaalHeld doorgaat naar de landelijke uitreiking. Uiterlijk eind oktober 2019 zijn deze 36 kandidaten bekend.

3 categorieën TaalHelden

TaalHelden kunnen in 3 categorieën worden genomineerd. De 3 categorieën zijn:

 • Taalcursist: een (voormalig) laaggeletterde taalcursist en/of Taalambassadeur;
 • Taalbegeleider: een persoon die lees– en schrijfcursisten begeleidt;
 • Bruggenbouwer: een persoon die zich inzet om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid en/of een bedrijf of samenwerkingsverband* dat laaggeletterdheid effectief aanpakt.

*Het is binnen de categorie Bruggenbouwer ook mogelijk om een samenwerkingsverband te nomineren. Wil je een samenwerking nomineren die mooie resultaten heeft geboekt in de aanpak van laaggeletterdheid kan dat ook via het aanmeldformulier. Vul onder ‘gegevens TaalHeld’ de gegevens in van de contactpersoon binnen deze samenwerking (wij nemen contact op met deze persoon over de nominatie van het samenwerkingsverband). Geef in de motivatie ook aan welke andere organisaties / personen betrokken zijn bij deze samenwerking.

Nominatiecriteria TaalHelden

Aanvullend op deze categorie-omschrijving gelden enkele criteria waar TaalHelden aan moeten voldoen om genomineerd te worden. Aanmeldingen zullen hierop worden getoetst, als ook worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.

Criterium 1: Inspiratie.

De TaalHeld:

 • is een inspiratiebron voor velen;
 • verbindt op creatieve wijze mensen die een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van laaggeletterdheid;
 • helpt het taboe rondom laaggeletterdheid te doorbreken;
 • denkt altijd eerst aan anderen;
 • laat mensen in hun waarde en biedt een luisterend oor.

Criterium 2: Successen.

De inzet van de TaalHeld levert aantoonbaar resultaat op dat:

 • bijdraagt aan de toename van sociale inclusie van taalcursisten;
 • helpt bij het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en/of het verbeteren van de samenwerking van verschillende partijen op dit gebied.

Criterium 3: Daadkracht

De TaalHeld:

 • is gedreven en daadkrachtig;
 • werkt binnen eigen vermogen gepassioneerd aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Aanvullende criteria voor aanmelding samenwerkingsverbanden

Voor de aanmelding van samenwerkingsverbanden binnen de categorie Bruggenbouwer gelden deze specifieke criteria waar een samenwerking aan moet voldoen om genomineerd te worden voor de TaalHeldenprijs:

 1. Het samenwerkingsverband staat in het teken van de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland;
 2. Binnen het samenwerkingsverband zijn minimaal 3 partnerorganisaties betrokken, waarvan minimaal 1 partner kernpartner is van het Taalnetwerk​;
 3. Er is door de betrokken partijen een plan van aanpak opgesteld om laaggeletterden te bereiken en activeren;
 4. Het programma draagt zorg voor het waarborgen van continuïteit van activiteiten en betreft aldus een duurzame samenwerking;
 5. De doelgroep krijgt een vraaggestuurd, contextrijk maatwerktraject aangeboden. Dit wordt door professionals, of door vrijwilligers ondersteund door een professional, georganiseerd.

 

Aanvullende voorwaarden nominaties TaalHeldenprijs

Onderstaande deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de TaalHeldenprijs.

 • Nominaties voor de TaalHeldenprijs zijn enkel mogelijk op voordracht - het is niet mogelijk om jezelf te nomineren;
 • Stichting Lezen & Schrijven toetst of de genomineerde TaalHelden voldoen aan de procedurele criteria;
 • Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen op basis van de nominatiecriteria en bepaalt per categorie een winnaar;
 • Personen die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden worden uitgesloten van deelname.

NB: Medewerkers van Stichting Lezen & Schrijven zijn uitgesloten van deelname en mogen niet worden genomineer

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK