THEATER, FILM- OF DEBATAVOND OVER LAAGGELETTERDHEID  

Organiseer een activiteit voor leerkrachten of ouders over dit thema. Een brainstormsessie met leerkrachten over laaggeletterdheid of een training herkennen & doorverwijzen bijvoorbeeld. Je kunt ook tijdens een algemene ouderavond aandacht voor het onderwerp vragen. Of ouders informeren over het belang van een taalrijke opvoedomgeving.


Eenvoudige communicatie

Onderzoek of de communicatie van school toegankelijk is voor laaggeletterde ouders. Zijn nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen in eenvoudige taal geschreven? Is de website behapbaar voor mensen die moeite hebben met lezen? Ga tijdens de Week van de Alfabetisering aan de slag met het hertalen van de communicatie, zodat jullie communicatie alle ouders bereikt. 


Eigen activiteit

Organiseer een andere activiteit voor medewerkers, ouders en/of leerlingen. Een voorleesmiddag, schrijfwedstrijd. letterlunch, boekenmarkt of ... Ieder creatief idee moedigen we aan en kan bij ons worden aangemeld. Als het maar te maken heeft met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden.


LET OP: ELKE TIENDE AANMELDING ONTVANGT NU EEN PAKKET SPELLEN VAN UITGEVERIJ ZWIJSEN!

De Week van de Alfabetisering vindt plaats van 9 t/m 15 september 2019. Meld jouw activiteit voor de zomer aan zodat we op tijd het nodige campagnemateriaal op kunnen sturen

Heb je een vraag? Mail ons gerust! 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK