Dit is altijd iemand met wie een zekere vertrouwensrelatie bestaat. Mogelijk ben jij zo iemand. Wanneer je in de positie bent om laaggeletterden dat zetje te geven, dan zal je moeten weten hoe je laaggeletterdheid kunt herkennen.

Hoe herken je laaggeletterdheid?

Laaggeletterden kunnen hun probleem heel goed verbergen en gebruiken regelmatig excuses om onder het lezen en schrijven uit te komen.

Met smoesjes zoals ‘ik ben mijn bril vergeten’ of ‘dat formulier vul ik thuis wel in’ verbergen ze hun laaggeletterdheid en verleiden ze anderen om te helpen. De schaamte voor het feit dat ze moeite hebben met lezen en schrijven is veelal zo groot dat ze er liever niet voor willen uitkomen.

Herkennen & doorverwijzen


Wat kun je vervolgens doen?


1) Controleer of je gevoel klopt

Als je vermoeden hebt dat iemand mogelijk moeite heeft met lezen en schrijven, is het verstandig dat eerst te checken. Vragen die je kunt stellen:

  • We hebben gehoord dat meerdere mensen moeite hebben met het lezen van de nieuwsbrief en het invullen van formulieren, hoe is dat voor jou?
  • Helpt iemand je weleens bij het invullen van formulieren of het lezen van brieven?
  • Lukt het thuis om de kinderen te helpen bij huiswerk, of is dit soms best lastig?
  • Lees je thuis weleens voor aan jouw kinderen?

2) Maak het bespreekbaar

Maak het onderwerp bespreekbaar tijdens bijvoorbeeld een 10-minutengesprek, of een rapportbespreking. Zorg voor een beschermde omgeving, waarin de ouder zich comfortabel voelt om te praten. Belangrijk is om het probleem te normaliseren. Veel laaggeletterden schamen zich voor het feit dat ze moeite hebben met lezen en schrijven, en willen dit het liefst verbergen. Het is dus heel belangrijk om het probleem bespreekbaar te maken zonder mensen in verlegenheid te brengen.

Tips: Normaliseer het probleem: "In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen." En sluit in het gesprek aan bij de beleving van de ander: "Het lijkt me heel lastig / vervelend als ..."

3) Verwijs door

Stichting Lezen & Schrijven zet zich in voor een positieve leercultuur, waarin het voor iedereen mogelijk is om een leven lang te ontwikkelen. Zo is het ook voor volwassenen mogelijk om te werken aan eigen geletterdheid. 

Bel voor meer informatie naar het gratis telefoonnummer 0800 - 023 44 44. Onze collega's zullen in een vrijblijvend en persoonlijk gesprek bekijken hoe wij het beste kunnen helpen.

Herkennen & doorverwijzen

Bel voor meer informatie naar de Nationale Bellijn (gratis) 0800 - 023 44 44

Handige Taalzoeker

Cursussen worden in veel gevallen in eigen buurt aangeboden, met één-op-één begeleiding of in groepjes. De lessen zijn onder begeleiding van professionals en/of vrijwilligers. Vaak is de cursus gratis. Soms is er een kleine bijdrage nodig. Bekijk via de Taalzoeker het aanbod in jullie buurt.

4) Stimuleer leesplezier bij kinderen

Bij de taalontwikkeling van kinderen spelen hun ouders een essentiële rol. Niet alle ouders zijn zich hiervan bewust. Kinderen in taalarme gezinnen lopen een groter risico laaggeletterd te worden. Het is belangrijk dat je als ouder weet hoe je de taalontwikkeling van je kind kunt stimuleren.

Daarom heeft Stichting Lezen & Schrijven de cursus Taal voor Thuis ontwikkeld. Deze cursus biedt ouders een steun in de rug bij het stimuleren van de taal- en schoolontwikkeling van hun kind en bij het onderhouden van contacten met de school of de opvang. Ouders oefenen onder andere gesprekken met een leerkracht en leren hoe ze interactief kunnen voorlezen. Hierdoor worden ouders ook zelf (taal)vaardiger.

Andere programma's en initiatieven voor scholen en ouders om lezen en leesplezier bij kinderen te stimuleren.

  • Stichting Lezen biedt een Leesplan voor basisscholen die structureel en planmatig willen werken aan leesbevordering.
  • Via de VoorleesExpress lezen vrijwilligers wekelijks thuis voor bij taalarme gezinnen.
  • Met de de Bibliotheek op school is er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.
  • BoekStart stimuleert lezen met baby's, dreumesen en peuters.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK