Er zijn ongeveer 150.000 laaggeletterde Amsterdammers. Deze mensen kunnen niet goed lezen, schrijven, rekenen of met computers omgaan. Hierdoor is het moeilijker voor hen om hun financiën op orde te krijgen, door te groeien in hun werk of bijvoorbeeld hun kinderen te begeleiden met huiswerk. Het college wil dat iedere Amsterdammer gelijke kansen krijgt, en zet er daarom op in de laaggeletterdheid terug te dringen. 

Wethouder onderwijs en armoede Marjolein Moorman:

‘Dit college wil gelijke kansen voor iedere Amsterdammer en daar hoort bij dat we zorgen dat iedereen kan lezen en schrijven, zijn rekeningen snapt en achter de computer kan zitten om dingen te regelen. Werkgevers hebben ook echt een verantwoordelijkheid voor hun personeel: niet alleen om te zorgen dat die hun werk goed kunnen doen, en ze daarvoor op te leiden, maar ook hun personeel de kans op persoonlijke groei te bieden. Deze nieuwe partijen nemen die verantwoordelijkheid en zijn daarmee echt een voorbeeld voor de rest van de stad.’ 

Amsterdams Taalakkoord

Met het akkoord worden de betrokken organisaties geholpen in het opleiden van hun eigen medewerkers in taalvaardigheid. Hiervoor is een cursus ‘Taal op de werkvloer’ beschikbaar gesteld.  Via stichting Lezen & Schrijven worden er signaleringstrainingen aangeboden. Daarnaast krijgen zij middelen om laaggeletterheid te herkennen binnen de organisatie, omdat niet iedereen dit durft uit te spreken. Taalambassadeurs (voorheen laaggeletterden) kunnen via stichting ABC ingezet worden om te adviseren over communicatie-uitingen binnen het bedrijf en naar klanten, cliënten of patiënten of deze duidelijk en helder zijn. 

Resultaten

Begin dit jaar hebben 24 organisaties het al taalakkoord getekend. Binnen 9 maanden hebben in totaal bijna 50 organisaties zich bij het netwerk van het Taalakkoord aangesloten. De eerste ondertekenaars hebben al verschillende stappen gezet. Zo zijn veel werkgevers actief bezig met het scholen van werknemers. Een groep van in totaal ongeveer 100 werknemers in het twee ziekenhuizen, de gemeente Amsterdam en Cordaan starten bijvoorbeeld eind september met de cursus ‘Taal op de werkvloer’. Ook zijn verschillende organisaties zijn bezig met het toegankelijk maken van communicatie-uitingen. Zo heeft OLVG bijvoorbeeld de Taalambassadeurs ingezet om advies te krijgen over de bewegwijzering in het ziekenhuis. Dit advies heeft het OLVG overgenomen en de bewegwijzering aangepast. 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK