Je kind ’s avonds voor het slapen gaan voorlezen, een brief van school lezen, het rapport van je kind begrijpen of je kind helpen met een spreekbeurt. Het zijn zomaar een paar voorbeelden waar laaggeletterde ouders tegenop kunnen zien, omdat ze moeite hebben met taal en/of rekenen.  

Kinderen van laaggeletterde ouders hebben drie keer zoveel kans om zelf ook laaggeletterd te worden, dan kinderen van ouders die wel geletterd zijn. Laaggeletterdheid kan zo van generatie op generatie worden doorgegeven. 
 

Aandacht voor basisvaardigheden, zoals taal en rekenen

Om laaggeletterdheid bij kinderen en jongeren te voorkomen, moet er op scholen veel aandacht zijn om taal-, reken- en digitale vaardigheden van kinderen en jongeren te ontwikkelen. Voldoende tijd hiervoor, zeker bij kinderen die extra aandacht nodig hebben, is essentieel.

Scholen en instanties zoals de kinderopvang kunnen samen met ouders een belangrijke rol spelen. Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen & Schrijven: "Ouders kunnen met kinderen op jonge leeftijd bijvoorbeeld al liedjes zingen om hen zo spelenderwijs kennis te laten met taal. Leerkrachten en scholen kunnen ouders hierin ondersteunen, maar ook en vooral door laaggeletterdheid bij ouders te herkennen, zodat zijzelf hier wat aan kunnen doen.” 
 

Feiten en cijfers 

  • 1 op de 10 kinderen loopt risico op laaggeletterdheid.
  • 17,9% van alle 15-jarigen in Nederlandeen heeft een leesniveau waarmee zij het risico lopen om op latere leeftijd onder de noemer laaggeletterd te vallen (Feskens, Kuhlemeier & Limpens, 2016).
  • Kinderen die opgroeien in gezinnen met laaggeletterde ouders presteren minder goed op school op het gebied van taal dan kinderen die opgroeien in geletterde gezinnen (Notten & De Wijs, 2017).
  • Laagopgeleide ouders besteden relatief weinig tijd aan de leesopvoeding van hun kinderen (van der Eijnden, 2015). De kans dat een kind uitgroeit tot lezer is vijf keer zo groot als ouders ze een actieve leesopvoeding geven (Stalpers, 2007).
  • Opleidingsniveau, taalniveau, voorleesfrequentie en leesattitude van ouders zijn belangrijke factoren om te voorkomen dat taalachterstandenop jonge leeftijd leiden tot laaggeletterdheid (Christoffels et al., 2017).
  • Een goed leesvoorbeeld, goed leesaanbod en vooral ook goede leesbegeleiding heeft een sterk, gunstig en langdurig effect op de gehele onderwijscarrière van kinderen. Alsook op een succesvolle deelname aan het maatschappelijk leven in volwassenheid (Notten, 2012).

Bekijk volledige factsheet laaggeletterdheid
 

Investeer in de taalontwikkeling van ouders en kind

Taalstimulering en ouderbetrokkenheid spelen een belangrijke rol in het schoolsucces van kinderen en dus bij de preventie van laaggeletterdheid. We roepen daarom scholen en organisaties voor voor- en vroegschoolse educatie op om samen met ons op te trekken in de strijd tegen laaggeletterdheid. Alleen dan kunnen we dit grote maatschappelijke probleem structureel aanpakken. 


Wat kan je doen? 

  • Breng het belang van de aanpak van laaggeletterdheid onder de aandacht via bijvoorbeeld socialemediakanalen. Bekijk onze downloads voor voorbeeldteksten en banners, vrij voor gebruik.
  • Gebruik de herkenningswijzer voor het herkennen van signalen van laaggeletterdheid en tips om door te verwijzen.
  • Organiseer op jouw opvang of school voor ouders een cursus Taal voor Thuis. Met deze cursus leren ouders de taalvaardigheid van hun kind te stimuleren met bijvoorbeeld taalspelletjes. Ook vergroot deze cursus de betrokkenheid van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kinderen. 


Ervaringsverhalen

Op de pagina ‘Mijn Verhaal’ delen oud-laaggeletterden hun verhaal. Zo geven we de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland een gezicht.

Taal maakt kinderen en jongeren zelfredzamer

Hendrik werkte altijd met zijn handen en werd daarom niet vaak geconfronteerd met zijn taalprobleem. Totdat hij op zichzelf ging wonen. Ineens vielen er brieven op de deurmat die hij niet kon ontcijferen. Net als 2,5 miljoen andere Nederlanders, was hij laaggeletterd. Hij realiseerde zich dat het tijd werd om terug naar school te gaan. > Lees het verhaal van Hendrik.

Taal maakt kinderen en jongeren zelfredzamer

Linda Kuijpers is 26 jaar en woont in Wijchen met haar man en twee zoons. De derde is op komst. Ze heeft moeite met lezen, volgt ruim vier jaar taalles via het roc en ze is Taalambassadeur. Linda: "Er zijn veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en die worden vergeten. Ze weten niet dat er scholen zijn waar je alleen aan je Nederlands kunt werken. Je kunt er nog wat aan doen!" > Lees het verhaal van Linda 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK