In de week van 3 tot 9 september vragen we tijdens de Week van de Alfabetisering samen met honderden andere gemeenten, ziekenhuizen, bibliotheken, scholen en bedrijven aandacht voor de ruim 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. Meer aandacht voor dit onderwerp is nodig om zo meer mensen bewust te maken van laaggeletterdheid - ook in de eigen omgeving. De Week van de Alfabetisering helpt daarbij, doordat we allemaal tegelijkertijd taal- en rekenactiviteiten organiseren én delen, met veel (media) aandacht voor het onderwerp.

Al 500 activiteiten, doe jij ook mee?

Er worden al meer dan 500 activiteiten georganiseerd tijdens de Week van de Alfabetisering, met al ruim 34.000 deelnemers! Maar: we zijn er nog niet. Je kunt een activiteit speciaal organiseren voor laaggeletterden, maar dat hoeft niet per se! Zo zijn er ook scholen, bibliotheken of bedrijven die taal- of rekenactiviteiten organiseren om het belang van taal te benadrukken. Of om mensen op te roepen om taalvrijwilliger te worden. Of om geld in te zamelen voor volwassenen taaleducatie in de eigen regio, of om leesboeken aan te schaffen.

Nog 1 maand te gaan! Aftellen begonnen

Over laaggeletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. In tegenstelling tot wat veel mensen misschien denken, is tweederde van de laaggeletterden van Nederlandse afkomst. Laaggeletterdheid heeft grote gevolgen op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen. Je vindt bijvoorbeeld minder snel een baan en je hebt minder grip op je geldzaken en gezondheid. Laaggeletterdheid is dus niet alleen een persoonlijk probleem, maar een probleem van ons allemaal. De maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid bedragen €1,13 miljard per jaar.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK