Gemeenten en wijkteams aan zet voor een integrale aanpak van laaggeletterdheid
Nieuwe structuren en rollen in het sociaal domein maken het niet eenvoudiger om resultaat te boeken in het terugdringen van laaggeletterdheid. Sturing, samenwerking en van elkaar leren zijn hierbij voorwaarden. Dit blijkt uit onderzoek onder tien gemeenten, negen wijkteams en twee landelijke organisaties naar handelingsverlegenheid bij de aanpak van laaggeletterdheid. In steden als Zaanstad, Groningen en Utrecht zijn positieve ervaringen opgedaan met een integrale aanpak.

Investeren in laaggeletterdheid bespaart ons jaarlijks 1 miljard euro
Uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) blijkt dat laaggeletterdheid de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna 1 miljard euro kost. De laaggeletterden zelf betalen veel, omdat zij minder verdienen en zich minder kunnen inzetten in de samenleving (verminderde productiviteit). Hogere gezondheidskosten, kosten voor uitkeringen en gemiste belastinginkomsten zijn daarnaast de grootste kostenposten. De rekening betalen we met elkaar: de laaggeletterden, de overheid, de belastingbetaler, werkgevers en zorgverzekeraars. Investeren levert veel geld op en maakt mensen gelukkiger omdat ze mee kunnen doen in de samenleving.