Op Week­van­deal­fa­be­ti­se­ring.nl/ik-wil-le­ren kun­nen van­af van­daag in­di­vi­du­e­le leer­wen­sen wor­den aan­ge­vinkt. Dit zijn heel concrete wensen, gelinkt aan de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computer en smartphone. Denk aan:

  • solliciteren
  • werken met DigiD
  • de krant lezen
  • gezonder eten
CAMPAGNE VOOR VOLWASSENEN DIE VERDER WILLEN LEREN

De leerwens wordt doorgestuurd naar een Taalhuis in de buurt waar de persoon woont. Het Taalhuis kijkt vervolgens samen met de persoon naar wat er mogelijk is met zijn leerwens binnen het cursusaanbod. 


De campagne

De campagne bestaat uit diverse online en offline advertenties. Deze worden nu al getoond op websites als Markplaats.nl, Weeronline,nl en Nu.nl en op diverse sociale media. Stichting Lezen & Schrijven heeft sinds dit voorjaar ook een speciale Facebookpagina voor mensen die graag willen leren, maar door moeite met taal, rekenen en computer tegen obstakels aanlopen. Vanaf eind mei wordt de campagne aangevuld met video's van ex-laaggeletterde ervaringsdeskundigen.


Taalambassadeurs op jouw sociale media

Je kunt de banners en video's van onze Razende Reporters delen op sociale media. Zo brengen we de website www.ikwilleren.nl onder de aandacht van laaggeletterden. En van hun omgeving. Samen gaan we voor een geletterd Nederland!

 

De piek van de campagne is de Week van de Al­fa­be­ti­se­ring, van 9 tot en met 15 sep­tem­ber. We roepen met de Week van de Alfabetisering heel Nederland op om in actie te komen. Wat kun jij verder doen?

 

Mail ons gerust als je vragen hebt over deze campagne of de Week van de Alfabetisering. 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK