Je kind ’s avonds voor het slapen gaan voorlezen, een brief van school lezen, het rapport van je kind begrijpen of je kind helpen met een spreekbeurt. Het zijn zomaar een paar voorbeelden waar laaggeletterde ouders tegenop kunnen zien, omdat ze moeite hebben met taal en/of rekenen.  

Kinderen van laaggeletterde ouders hebben drie keer zoveel kans om zelf ook laaggeletterd te worden, dan kinderen van ouders die wel geletterd zijn. Laaggeletterdheid kan zo van generatie op generatie worden doorgegeven. 
 

Aandacht voor basisvaardigheden, zoals taal en rekenen

Om laaggeletterdheid bij kinderen en jongeren te voorkomen, moet er op scholen veel aandacht zijn om taal-, reken- en digitale vaardigheden van kinderen en jongeren te ontwikkelen. Voldoende tijd hiervoor, zeker bij kinderen die extra aandacht nodig hebben, is essentieel.

Scholen en instanties zoals de kinderopvang kunnen samen met ouders een belangrijke rol spelen. Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen & Schrijven: "Ouders kunnen met kinderen op jonge leeftijd bijvoorbeeld al liedjes zingen om hen zo spelenderwijs kennis te laten met taal. Leerkrachten en scholen kunnen ouders hierin ondersteunen, maar ook en vooral door laaggeletterdheid bij ouders te herkennen, zodat zijzelf hier wat aan kunnen doen.” 
 

Feiten en cijfers 

  • 1 op de 10 kinderen loopt risico op laaggeletterdheid.
  • 17,9% van alle 15-jarigen in Nederland een heeft een leesniveau waarmee zij het risico lopen om op latere leeftijd onder de noemer laaggeletterd te vallen (Feskens, Kuhlemeier & Limpens, 2016).
  • Kinderen die opgroeien in gezinnen met laaggeletterde ouders presteren minder goed op school op het gebied van taal dan kinderen die opgroeien in geletterde gezinnen (Notten & De Wijs, 2017).
  • Laagopgeleide ouders besteden relatief weinig tijd aan de leesopvoeding van hun kinderen (van der Eijnden, 2015). De kans dat een kind uitgroeit tot lezer is vijf keer zo groot als ouders ze een actieve leesopvoeding geven (Stalpers, 2007).
  • Opleidingsniveau, taalniveau, voorleesfrequentie en leesattitude van ouders zijn belangrijke factoren om te voorkomen dat taalachterstandenop jonge leeftijd leiden tot laaggeletterdheid (Christoffels et al., 2017).
  • Een goed leesvoorbeeld, goed leesaanbod en vooral ook goede leesbegeleiding heeft een sterk, gunstig en langdurig effect op de gehele onderwijscarrière van kinderen. Alsook op een succesvolle deelname aan het maatschappelijk leven in volwassenheid (Notten, 2012).

Bekijk volledige factsheet laaggeletterdheid
 

Investeer in de taalontwikkeling van ouders en kind

Taalstimulering en ouderbetrokkenheid spelen een belangrijke rol in het schoolsucces van kinderen en dus bij de preventie van laaggeletterdheid. We roepen daarom scholen en organisaties voor voor- en vroegschoolse educatie op om samen met ons op te trekken in de strijd tegen laaggeletterdheid. Alleen dan kunnen we dit grote maatschappelijke probleem structureel aanpakken.

 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK