Alle informatie die Stichting Lezen & Schrijven communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden, zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Stichting Lezen & Schrijven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je pc, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en/of de door Stichting Lezen & Schrijven verzonden e-mails.

Alle informatie, waaronder adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Stichting Lezen & Schrijven. Stichting Lezen & Schrijven staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie over activiteiten op weekvandealfabetisering.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Stichting Lezen & Schrijven kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.https://www.weekvandealfabetisering.nl/privacyverklaring

Algemene voorwaarden TaalChallenge

Aan de ‘TaalChallenge 2019’ zijn de volgende algemene voorwaarden verbonden.

 • De looptijd van de actie is van juni 2019 t/m 15 september 2019.
 • Tijdens deze looptijd roepen we scholen in Nederland op tijdens de Week van de Alfabetisering (9-15 september 2019) activiteiten te organiseren.
 • Daarnaast roepen we klassen en gezinnen op om mee te doen met de TaalChallenge 2019.
 • De TaalChallenge is ontwikkeld door Uitgeverij Zwijsen voor kinderen van 9 tot 13 jaar, maar ook jongere en oudere kinderen kunnen meedoen.  
 • Om kans te maken op een van de prijzen, moet vijf keer een TaalChallenge worden volbracht. Tip: Om ons te laten weten dat je een uitdaging hebt volbracht, kun je elke dag een batch delen op Facebook. Deze vind je via elke TaalChallenge-pagina. Je mag ook het resultaat van jullie TaalChallenge van de dag delen op sociale media. Doe dit dan met de hashtag van de challenge: #TaalChallenge. Een derde mogelijkheid is om het resultaat van de dag met ons te delen via info@weekvandealfabetisering.nl
 • Tijdens de campagne brengen we de leukste inzendingen onder de aandacht.
 • Onder alle klassen en gezinnen die vijf dagen hebben deelgenomen, verloten we de prijzen.
 • We maken de winnende klas en het winnende gezin bekend aan het einde van de Week van de Alfabetisering, op zondag 15 september. Dit doen we via een persoonlijk bericht, onze website, de nieuwsbrief en sociale media.             
 • Alle kinderen (plus leerkracht en eventueel aanvullende begeleiders) van de winnende klas krijgen een gratis toegangskaart voor de Efteling.
 • Het winnende gezin krijgt toegangskaarten voor het gehele gezin voor drie dagen, plus twee overnachtingen.


Algemeen

 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 • Stichting Lezen & Schrijven is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de TaalChallenge.
 • Stichting Lezen & Schrijven is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden handelen of als zij anderszins frauduleus gedrag vertonen.
 • Stichting Lezen & Schrijven is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaand bericht deze Algemene voorwaarden tijdens de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen. Ook is zij gerechtigd om zonder opgave van reden de TaalChallenge te staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat zij daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade kunnen worden gehouden. Eventuele wijziging of aanpassing van de TaalChallenge zullen we op passende wijze publiekelijk bekend maken.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden TaalChallenge nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden aan.
 • Medewerkers van Stichting Lezen & Schrijven zijn uitgesloten van deelname.
 • Wil je je na aanmelding voor de TaalChallenge weer afmelden, mail dan naar info@weekvandealfabetisering.nl

 

Privacyverklaring

 • Stichting Lezen & Schrijven behoudt zich het recht voor om ingezonden resultaten van TaalChallenges te delen op sociale media en onze website, onder vermelding van de klas die of het gezin dat die TaalChallenge heeft volbracht.
 • Voor de overige bepalingen en informatie over wat we met de ingezonde gegevens doen, verwijzen we door naar onze Privacyverklaring.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK