Alle informatie die Stichting Lezen & Schrijven communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Stichting Lezen & Schrijven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Stichting Lezen & Schrijven verzonden e-mails .

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de Stichting Lezen & Schrijven. Stichting Lezen & Schrijven staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie over activiteiten op weekvandealfabetisering.nl en/of in andere electronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Stichting Lezen & Schrijven kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene voorwaarden Efteling

 • Aan de ‘Winactie Efteling’ zijn de volgende algemene voorwaarden verbonden:
 • De looptijd van de actie is van juli 2018 t/m 9 september 2018
 • Tijdens deze looptijd roepen we scholen in Nederland op tijdens de Week van de Alfabetisering (3 – 9 september 2018) activiteiten te organiseren
 • Daarnaast roepen we klassen en gezinnen op om tijdens de campagneweek mee te doen met de ‘Winactie Efteling’ door samen een gedicht te schrijven over laaggeletterdheid  
 • De winactie is primair bestemd voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Echter: onderbouw-klassen en klassen uit het voortgezet onderwijs, MBO en/of ROC kunnen ook meedoen.  
 • De gedichten mogen tot uiterlijk 9 september worden ingediend via de speciaal daarvoor bestemde aanmeldpagina
 • De ingezonden gedichten worden beoordeeld door het campagneteam van de Week van de Alfabetisering en Geke van Velzen (directeur-bestuurder Stichting Lezen & Schrijven). Vanuit de Efteling zal Roodkapje een oogje in het zeil houden.
 • De winnende klas en gezinnen wordt in de week van 10-14 september bekendgemaakt via een persoonlijk bericht via e-mail en een bericht op onze sociale media.  
 • Alle kinderen uit de winnende klas krijgen gratis toegangskaarten voor de Efteling, inclusief juf of meester en aanvullende begeleiders (inden nodig).
 • Daarnaast ontvangen de twee winnende gezinnen toegangskaarten voor het gehele gezin


Algemeen

 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 • Stichting Lezen & Schrijven is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie.
 • Stichting Lezen & Schrijven is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden handelen of als zij anderszins frauduleus gedrag hebben vertoond.
 • Stichting Lezen & Schrijven is gerechtigd ten allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaand bericht deze Algemene voorwaarden tijdens de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen. Ook is zijn gerechtigd om zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat we daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade kunnen worden gehouden. Eventuele wijziging of aanpassing van de winactie zullen we op passende wijze publiekelijk bekend maken.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie Efteling nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden aan.
 • Medewerkers van Stichting Lezen & Schrijven zijn uitgesloten van deelname.

 

Privacyverklaring

 • Wij behouden ons het recht voor om ingezonden gedichten te delen op sociale media en onze website, onder vermelding van de klas of het gezin dat het gedicht heeft geschreven.
 • Voor de overige bepalingen en informatie wat we met de ingezonden gegeven doen, verwijzen we door naar onze Privacy verklaring.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK